نقاشی‌های دیجیتالی هنرمند ایرانی پس از پایان نمایش در گالری هنرمندان پاریس، به خیابان‌های شهر منتقل می‌شوند.

عطاالله امیدوار، نقاشی‌های عظیم دیجیتالی‌اش را در گالری هنرمندان پاریس - مونت پارناس -عرضه كرده است.

این هنرمند ایرانی نمایشگاهش را با تاكید بر فراموش نكردن قربانیان ۱۱ سپتامبر برگزار كرده و قصد دارد آثارش در کلیه سطوح بزرگ، روی دیوارهای کناره‌یی رودخانه سن و مقابل نمای ساختمان‌های قدیمی که در حال تعمیر و بازسازی هستند، اجرا كند.

این نمایشگاه كه از ۱۷ سپتامیر گشایش یافته و تا پایان همین ماه در داخل گالری برپا می‌ماند، با توجه رسانه‌های فرانسه مواجه شده است.

نمایشگاه امیدوار پس از ۳۰ سپتامبر به خیابان‌های پاریس منتقل خواهد شد.

او تاكید دارد كه در شهرهای بزرگ که امکان رفت و آمد و به‌نمایش گذاشتن آثار تصویری روز به‌روز مشکل‌تر می‌شود، ضرورت دارد كه آثار با ابعاد بزرگ در مسیر رفت و آمد مردم به‌نمایش گذاشته و آثار مرتب در حال تغییر باشند.

او بر این باور است كه آثار هنری در هزاره‌ی سوم باید مرتب با تکنولوژی جدید برای همگان در جهان به‌نمایش گذارده شوند و با فکر و اندیشه تازه کارهای جدیدتری را انجام داد.

كارهای امیدوار از سال ۲۰۰۰ به‌نام "پیش‌درآمدی به هزاره سوم" هرساله در نمایشگاه‌های متعددی در ایران و فرانسه عرضه شده‌اند.

وی اكنون اعلام آمادگی كرده است كه در هر دیوار و محلی، به هر ابعاد در مركز شهر که محل رفت و آمد مردم است، آثارش را به‌نمایش بگذارد.

امیدوار آثاری را به‌نام حضرت محمد‌ (ص)، بسم‌الله، – حمد - هوالعظیم، علی (ع) ... به‌چشم می‌خورد زیبا که به ابعاد مختلف ارایه كرده است.

او طرحی را به‌نام یادبود شهدا، به شهرداری تهران ارایه كرده است كه بر اساس آن، شب‌ها با صوت، تصویر به‌حرکت درآمده و سپس صدها متر در آسمان نورافشانی می‌کند.