چهار دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی دوسالانه كاناگاوا ژاپن به كودكان و نوجوانان ایرانی تعلق گرفت.

‌‌ ‌به گزارش روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، در چهاردهمین دوره این مسابقه معتبر بین المللی كه در آن نزدیك به ۲۴ هزار نقاشی از ۸۵ كشور شركت كرده بود، آثار پارمیدا پارسایی شش ساله از كرمانشاه، محمد ابدالی ۹ ساله از اصفهان، محمدجواد جوادی یازده ساله از خراسان و فاطمه الماس زاده ۱۴ ساله از بوشهر دیپلم افتخار گرفتند.‌‌‌كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، آثار نقاشی ۳۹ كودك ایرانی را با موضوع آزاد به این رقابت بین المللی ارسال كرده بود. این مسابقه از سال ۱۹۷۹ هر دو سال یكبار با هدف افزایش درك متقابل فرهنگی بین كشورهای جهان و آشنایی كودكان و نوجوانان با فرهنگ و تفاوت های یكدیگر در زندگی، در شهر كاناگاوا ژاپن برگزار شده است.‌‌‌