نمایشگاهی از آثار نقاشی به هنرمندی «سمیه نخستین» در اول مهرماه در نگارخانه فرهنگسرای خانواده گشایش می یابد و تا تاریخ ۷ مهرماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه که با عنوان «میراث» برگزار می شود، بیش از ۴۰ اثر در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته می شود.

بر پایه این گزارش، آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه فوق به سبک انتزاعی و رئالیسم بوده و این هنرمند در آثار خود از تکنیک ترکیب مواد، گواش و مداد رنگی بهره گرفته است.