استقبال كم سابقه از آثار هنری جنوب شرق آسیا، ركوردهای تازه ای از فروش این آثار را در دنیا ثبت كرده است.

در حراجی ساتبی در سنگاپور یك تابلوی نقاشی رنگ و روغن از هنرمند هلندی «آك كورنلیس سونگا» كه در سال ۱۹۳۸ ترسیم شده در صدر جدول فروش حراجی ساتبی جای گرفت و مجموع فروش حراجی را به میزان ۱۰۸ میلیون دلار سنگاپور - ۱/۷ میلیون دلار آمریكا - رساند. این اثر از سونگا كه با عنوان «سرزمین رویاهای من»، گروهی از مردم جزیره بالی اندونزی را نشان می دهد، با حساب مالیات خریدار اثر، به مبلغ ۷۲۰ هزار دلار سنگاپور فروخته شد و بهای پایه این اثر ۱۸۵۰۰۰ دلار سنگاپور اعلام شده بود. مدیر بخش هنر و نقاشی های معاصر و نوین شرق آسیا، موك كیم چوان گفته است: ساتبی، به عنوان بخشی از سیاست های جهانی یكپارچه سازی فروش آثار هنری، فروش آثار جنوب شرق آسیا را به هنگ كنگ انتقال خواهد داد. هم اكنون هنرمندان معاصراندونزیایی و فیلیپینی، جنبش نوین را آغاز كرده اند و به نظر من، تایلند نیز در حال پیوستن به این جنبش است. حراجی یك روزه ۱۵۴ اثر هنری نشان می دهد، سقوط ناگهانی بازارهای پولی دنیا، هیچ تاثیری بر كاهش تقاضای آثار هنری معاصر، پیش از آغاز فروش های پاییزه كریستی و ساتبی در هنگ كنگ نگذاشته است. فروش شش میلیون دلاری در هتل رگنت، ركورد پیشین ماه اكتبر ۲۰۰۶ - مهرماه ۸۵ - را در سنگاپور شكست. در ماه آوریل - اردیبهشت ماه - همین شركت با فروش ۱۳۰ اثر ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار سنگاپور درآمد كسب كرد.