موسسه فرهنگی هنری دهمین نمایشگاههای هنرمندان نوگرای استان‌های ایران را به نقاشان استان بوشهر اختصاص داده است.

روابط موسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد این مجموعه که تاکنون ۹ دوره از سلسله نمایشگاههای نقاشان نوگرای ایران را با مشارکت هنرمندان چند نسل از استان‌های مختلف برگزار کرده، با دهمین تجربه به استقبال نقاشان نوگرای استان بوشهر می‌رود. نمایشگاه نقاشان نوگرای استان بوشهر آبان‌ماه امسال در صبا برگزار خواهد شد.

پیش از این موسسه صبا‌ نمایشگاه آثار هنرمندان استان‌های اصفهان، ‌کرمان، ‌قزوین، ‌تبریز،‌ کردستان،‌ سیستان و بلوچستان، ‌فارس و خوزستان را برگزار کرده و هم اکنون میزبان آثار هنرمندان استان مازندران است. در این نمایشگاه آثار پیشکسوتان و اساتید برجسته نقاشی استان همراه با تجربه‌های نوگرایانه جوانان هنرمند در قالب‌های گوناگون ارائه شده است.