منتخبی از آثار نقاشی با موضوع اشعار دیوان شمس كه به سفارش فرهنگستان هنر و به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد مولانا توسط پنجاه نقاش معاصر با دبیری مهدی حسینی مصور شده، منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر، صداقت جباری، عضو وابسته فرهنگستان هنر، اشعار منتخب این كتاب را خوشنویسی كرده است. كتاب شمس فرهنگستان با مقدمه ای از معاونت پژوهشی فرهنگستان و دبیر مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه تا پایان مهرماه منتشر می شود.