دومین نمایشگاه بزرگ سال با شركت هفت نگارخانه برای فروش آثار هنرهای تجسمی، بهمن امسال برگزار می شود.

لیلی گلستان، سخنگوی گروه هفت نگاه كه سال گذشته برای اولین بار نمایشگاهی با هدف فروش آثار تجسمی برگزار كردند، در مورد برپایی دومین نمایشگاه به میراث خبر گفت: «گروه هفت نگاه ۲۶ بهمن امسال نیز در فرهنگسرای نیاوران نمایشگاهی برگزار می كند. ما مشغول بستن قراردادها هستیم.» او همچنین اظهار امیدواری كرد، نمایشگاه سال ۸۶ از سال قبل موفق تر باشد: «به نظر می رسد، دومین نمایشگاهموفق تر باشد چون سال گذشته این برنامه، بازتاب های زیادی داشت وبسیاری از هنرمندان قصد شركت داشتند كه به دلیل محدودیت مكان، موفق به دعوت همه نشدیم اما امسال از تمامی فعالان هنرهای تجسمی برای شركت در نمایشگاه دعوت كرده ایم.»