یك هنرمند پیشكسوت هنر سفال گفت: «به دو دلیل نبود استادان حرفه ای و كمبود ابزار كار، رشته سفال در سیستم آموزشی كشورمان در حال تعطیلی است.»

محمد مهدی انوشفر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: «یكی از مهمترین خصیصه های هنرمندان سفالگر ما تواضع و فروتنی است كه هنرمندان جوان امروز فاقد آن هستند و بی آنكه مراحل لازم را طی كنند، می خواهند یك هنرمند حرفه ای شوند، در حالی كه این امر غیرممكن است و این هنر نیازمند ممارست، است.» وی تصریح كرد: «در سفالگری گل، پخت و لعاب مناسب بسیار اهمیت دارد.» انوشفر گفت: «رشته سفال در سیستم آموزشی ما در حال تعطیلی است و این مشكل به دو دلیل كمبود یا نبود استادان حرفه ای و وسایل كار به وجود آمده است، اگر استاد خوب نباشد هنرجو زده می شود و شاید دیگر سراغ این هنر نیاید و با نبود وسایل كار نیز همین مشكل پیش می آید.»