نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای موزه هنرهای دینی امام علی (ع) با حضور كارشناسان مرمت و بازسازی خواهد شد.

موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در راستای حفاظت علمی آثار خود، پروژه مرمت تابلوهای قهوه خانه ای را در كارگاه مرمت موزه، آغاز كرده است كه این آثار مربوط به دوره پهلوی است و با موضوعات مذهبی، تصاویری از واقعه كربلا و به میدان رفتن حضرت علی اكبر را نشان می دهد.

پروژه مرمت آثار قهوه‌خانه‌ای موزه، در ۳ فاز به انجام خواهد رسید كه هم اكنون فاز یك این پروژه در حال اجراست.

كارشناسان مرمت آثار در فاز یك به ریخت شناسی، آسیب شناسی و گند زدایی آثار می‌پردازند و در فاز ۲ آستر گیری یا نوارگیری و بازسازی رنگی صورت می گیرد. بوم كشی، تهیه قاب و در نهایت طراحی فضای نمایش از جمله اقداماتی است كه در فاز ۳ این پروژه انجام می شود.