واحد آموزش خانه فرهنگ و کتابخانه معرفت در راستای برنامه های تابستان خود اقدام به برپایی نمایشگاه نقاشی نموده است.

در این نمایشگاه آثار هنرجویان این مرکز در رشته نقاشی و طراحی از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ شهریور از ساعت ۱۰ الی ۱۸ به نمایش گذشته خواهد شد.