ایرج اسکندری از سوی میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر به عنوان دبیر جشنواره هنرهای تجسمی آفریقا منصوب شد.

روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد با انتصاب دبیر جشنواره نخستین قدم عملی در راه تحقق این حرکت بزرگ توسط فرهنگستان هنر و موسسه فرهنگی هنری صبا برداشته شد. پیش از این نیز جاوید قربان اوغلی با حکم رئیس فرهنگستان هنر به عنوان رئیس جشنواره معرفی شده بود.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی آفریقا زمستان امسال با معرفی هنر بومی و آئینی و سنتی قاره آفریقا و نمایش جلوه‌های مختلفی از این هنر گامی جدی و بزرگ در راه تحقق پیوند و تعامل هر چه بیشتر حوزه های تمدنی جهان و تعامل و نزدیکی بیشتر هنرهای بومی، قومی و اصیل در سراسر دنیا با پشتوانه تاریخی تمدنی درخشان برمی‌دارد.