نمایشگاهی از آثار نگارگری (مینیاتور) به هنرمندی پرستو حدادی از فردا در نگارخانه فرهنگسرای خانواده گشایش می یابد و تا تاریخ ۲۹ شهریور ماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه ۴۰ اثر به نمایش گذاشته شده است و این هنرمند در آثار خود از تکنیک آبرنگ، گواش و آکرلیک بهره گرفته است.