نقاشان جوان نباید با تقلید از استادان خلاقیت های هنری خود را نادیده بگیرند، بلكه باید مكاتب و جنبه های مختلف این هنر را تجربه كنند.

احمد اسفندیاری؛ پیشكسوت نقاشی؛ مدرن كشور در گفتگو با مهر گفت: «با توجه به پیشرفت هنر نقاشی برخی نقاشان جوان ما كم سواد هستند، یك نقاش آكادمیك باید نقاشی را یاد بگیرد و با توجه به خلاقیت خود به پیش برود. البته این گناه هنرمندان ما نیست، بلكه بعضی از استادان ۵۰ سال نقاشی كرده اند و هنر نو جهان را مطالعه نمی كنند. حس و درك نقاش باید طوری باشد كه در همه مكاتب كار كند و از دنیا عقب نباشد.» وی در ادامه گفت: «دانشجویان یا هنرمندان نقاش باید تاریخچه هنر را بدانند. هنرمند باید خودش را پیدا كند و با استفاده از استادان خوب راه خود را بپیماید. زمان ما هر هنرمند بعد از هفت سال كار نقاشی نمایشگاه می گذاشت، ولی الان شاگردی یك سال كار می كند و نمایشگاه می گذارد كه به نظر من این درست نیست و باعث انحراف جامعه از هنر اصیل می شود. خود بودن هنرمند بدون تقلید از آثار دیگران بسیار مهم است.»