هنرمندان در تكاپوی دائمی زندگی خود كه ذخایر هنری و معنوی آنها انباشته می شود، به جایگاه تثبیت شده ای می رسند كه آثار خاصی از آنها بروز می كند و ماركو در كاهگل هایش بروز یافت. سید محمد احصایی هنرمند عرصه تجسمی در مراسم بزرگداشت ماركو گریگوریان در موزه هنرهای معاصر گفت: «رفتار ماركو باعث شد تا من مجموعه آثارم را در زمینه خلق تصویری ذكر «الله» و «لا اله الاالله» تا امروز ادامه بدهم.

وی به گردآوری نقاشی های قهوه خانه ای از سوی ماركو اشاره كرد و افزود: برای من بسیار عجیب بود هنرمندی مسیحی، درباره تابلوهای پرده خوانی مذهبی و آثار پهلوانی ما علاقه نشان دهد و به دنبال گردآوری و نمایش این آثار باشد و این علاقه مندی او نشان می داد كه ماركو دل و جانش با كارش یكی شده بود. احصایی سپس خاطراتی را از ماركو گریگوریان نقل كرد و ادامه داد: زمانی كه در حالت مراقبه و روزه های مخصوص به خودم، تابلوهای تصویری ذكر «الله» را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ تمام كردم، از ماركو كه معلم بسیار خوبی بود خواستم كه آثارم را ببیند و نظرش را درباره آنها بگوید. وی افزود: ماركو معلم خوبی بود چون چیزی را به شاگردش یاد نمی دهد بلكه آنچه شاگرد در وجودش دارد به او نشان می دهد به همین دلیل از او خواستم كه آثارم را ببیند و او پس از آنكه آثارم را با دقت تمام دید حال بسیار عجیبی پیدا كرد و پس از مدتی سكوت گفت: اگر امروز از یك گالری برای نمایش این آثار وقت نگیرم نخواهم رفت. آثارم را به نمایش گذاشت و از بركت كلمه مقدس «الله» و همچنین وجود ماركو، آثارم با استقبال فراوانی روبرو شد و تمام آنها به فروش رفت.

احصایی ادامه داد: درك یك نقاش مدرنیست از این آثار بسیار برایم جالب بودم و رفتار آن روز ماركو سبب شد كه من این آثار ذكر تصویری كلمه «الله» و «لا اله الا الله» را تا امروز ادامه دهم.