مجموعه آثار هنرمند روس «روسترو پوویچ» موسیقیدان برجسته ، در یكی از بزرگ ترین حراج های هنری، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه جاری توسط ساتبی حراج می شوند.

این یكی از خارق العاده ترین مجموعه های شخصی در زمینه هنر روسیه محسوب می شود كه آثار آن از سه دهه پیش، توسط روسترو پوویچ - نوازنده ویولن سل و رهبر اركستر افسانه ای روسیه -، پس از خروجش از این كشور جمع آوری شده است. این حراج در پی درگذشت «روسترو پوویچ» در ماه آوریل سال جاری انجام می شود و دربرگیرنده تمامی آثاری است كه در خانه او در پاریس نگهداری می شدند. به گزارش ایسنا، گفته می شود، برجسته ترین اثر در این مجموعه تابلوی «چهره های روسیه» اثر«گریگوریف» است كه مهم ترین نقاشی پس از انقلاب كمونیست روسیه محسوب می شود. انتظار می رود، این اثر متعلق به سال های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ زمانی كه روسیه دچار جنگ داخلی بود، در این حراجی بین ۵/۱ تا ۲ میلیون پوند چكش حراج بخورد.