جواد مجابی درحال گردآوری آثار ماركو گریگوریان است تا علاوه بر برگزاری نمایشگاه، كتابی از آنها نیز منتشر شود.

آثار ماركو گریگوریان پس از جمع آوری از ارمنستان، آمریكا واروپا به صورت كتاب منتشر می شود.حبیب ا... صادقی، مدیر امورهنرهای تجسمی و رئیس موزه هنرهای معاصر ضمن اعلام این خبر در ادامه افزود: «امیدوارم بتوانیم یك دائره المعارف درباره او تالیف كنیم چون او نقاشی دوره های مختلف را نشان داده است و حدود ۵ هزار اثر با موضوع های عامیانه و مذهبی را در اختیار داشته است كه بخشی از آنها در ارمنستان قرار دارد. ما از طریق وزارت ارشاد مشغول رایزنی با این كشور هستیم تا با سرمایه موزه هنرهای معاصر، كتاب طراز اول كارهای او را منتشر كنیم.» وی پس از تحصیل در رشته هنر در كشور ایتالیا آموخته های خود را از اكسپرسیونیسم ایتالیا به ایران منتقل كرد.وی تحقیقات بسیاری درباره نقاشی قهوه خانه ای ایران انجام داده است. «حسین زنده رودی» و «فرامرز پیلارام» از جمله شاگردان این نقاش فقید هستند.