سه دختر ایرانی دیپلم‌های افتخار دوازدهمین مسابقه نقاشی مجله دنیای هنر اسلوانی ۲۰۰۶ را از آن خود ساختند.

به گزارش روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، این مسابقه نقاشی كه در آن بیش از ده هزار اثر از ۴۶ كشور جهان شركت داده شده بود، سه دیپلم افتخار خود را به سارا سلیمانی ۹ ساله از اصفهان، فرزانه مالكی ۱۲ ساله از رفسنجان و محبوبه فكری ۱۶ ساله از راین استان كرمان اهدا كرد.

درو كردن گندم،‌ زندگی روستایی و پذیرایی از میهمان در حیاط خانه‌ای قدیمی از عناصری است كه نقاشی‌های این سه كودك و نوجوان هنرمند ایرانی را دیدنی كرده است.

این مسابقه با موضوع‌های «من چه كسی هستم؟»،‌ «مردمان سرزمین من چه كسانی هستند؟ و چه یادگار فرهنگی را از آنها به ارث برده‌ام» برگزار شد.

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان نقاشی‌های ۶ عضو خود را به این رقابت هنری در كشور اسلونی ارسال كرده است.