خانه فرهنگ حافظیه با هدف استفاده بهتر کودکان از اوقات فراغت و همچنین گسترش مهارت های هنری، دوره های آموزشی خردسالا ن را برگزار می نماید.

در این دوره آموزشی هنرجویان ضمن آشنایی با ترکیب انواع رنگها، اصول اولیه نقاشی با مداد رنگی و رنگ روغن را فرا می گیرند.