زنان هنرمند غربی به تقلید از همتایان ایرانیشان نمایشگاهی از آثارمجسمه های سرامیكی خود را كه الگویی از صنایع دستی ایرانیان را با خود به همراه دارد، برپا كردند.

این نمایشگاه تنها چند روز پس از آن كه زنان سفالگر ایرانی مجسمه ها و آثار سرامیك و سفال خود را در فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشتند، برپا شده است . آرت دیلی گزارش داد كه نمایشگاه مجسمه های سرامیك زنان جهان تا ۲۴نوامبر سال آینده میلادی به كار خود ادامه خواهد داد. این نمایشگاه با نام« شكل و خیالات : سرامیك های زنان مجسمه ساز» توسط مركز AMOCAكانادا برپا شده است و اختصاص به نمایش آثار زنان سفالگر غربی دارد. هر چند سفالگری نزد زنان غربی از قدمتی دیرینه برخوردار است و به دوران ویكتوریایی تمدن غرب باز می گردد اما هنر زنان این سرزمین ها تاكنون مورد توجه هنرشناسان كشورهایشان نبوده است. نمایشگاه «شكل و خیالات : سرامیك های زنان مجسمه ساز» با این هدف برگزار شده است كه به جامعه غربی نشان دهد هنرمندان زن این كشورها بر خلاف همتایان مردشان توانسته اند با نگاهی متفاوت چشم انداز جدیدی در هنرها و صنایع دستی خود ایجاد كنند و به این ترتیب اهمیت فعالیت هنری خود را نمایش دهند.