مرد خیانتكار كه در غیاب برادر زندانی اش به همسر وی تعرض كرده و از رابطه شیطانی اش فیلمبرداری كرده بود، دستگیر شد.

جوان خیانتكار برای رسیدن به هدف شوم خود در نقشه ای و با جاسازی مواد مخدر - تریاك - در وسایل كاری برادرش، او را به عنوان فروشنده موادمخدر روانه زندان كرد.

بر اساس پرونده ای كه در شعبه ۷۷ دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی اكبر ساعی تحت رسیدگی است، چند ماه قبل زن ۲۶ ساله ای به نام محبوبه با مراجعه به مأموران پلیس در شكایتی اعلام كرد: چند سال قبل همسرم به اتفاق برادرش برای كار از روستایی در همدان به تهران آمدند. آنها به عنوان فروشنده، محصولات صنایع دستی همدان را در تهران می فروختند.پس از مدتی به درخواست همسرم ما برای ادامه زندگی به تهران آمدیم و در یكی از مناطق جنوب تهران ساكن شدیم. خانه ای كه اجاره كرده بودیم، ۲ اتاق داشت كه برادر شوهرم نیز با ما زندگی می كرد.چند ماهی گذشت. در این مدت از نگاه های شیطانی برادر شوهرم حس كردم او نقشه ای در سر دارد. اما جرأت بیان این موضوع را با همسرم نداشتم تا این كه یك روز با خبر شدم مأموران همسرم را به اتهام نگهداری و حمل موادمخدر - تریاك - دستگیر كرده اند.دادگاه انقلاب پس از تحقیق از همسرم او را به زندان فرستاد.وی در ادامه گفت: از طرف دیگر وقتی برادرشوهرم دریافت برادرش زندانی است به من پیشنهاد كرد هر چه زودتر از او جدا شوم و با او ازدواج كنم، اما من این پیشنهاد بی شرمانه را نپذیرفتم و او را از خود راندم تا این كه چندی بعد به بهانه ای به اتاقم آمد و به زور و تهدید به من تعرض كرد و از رابطه شیطانی اش با دوربین تلفن همراه فیلمبرداری كرد. سپس تهدیدم كرد اگر در این باره با كسی صحبت كنم فیلم مزبور را تكثیر و برای خانواده ام و همچنین آشنایان، دوستان و اقوام خواهد فرستاد و دست آخر هم مرا خواهد كشت، اما من به تهدیدهایش توجهی نكردم.

مأموران با شكایت زن جوان، بلافاصله متهم را در محل كارش دستگیر و پس از بازبینی فیلم های تلفن همراه وی اظهارات شاكی پرونده را تأیید كردند.

بدین ترتیب مأموران، جوان شیطان صفت را همراه پرونده تنظیمی برای محاكمه به دادگاه كیفری استان تهران انتقال دادند. متهم هنگامی كه برای تحقیقات مقدماتی در برابر هیأت قضایی قرار گرفت، در پاسخ به سؤال ها به تناقض گویی پرداخت و سرانجام پس از چند ساعت انكار، لب به اعتراف گشود و به جنایت سیاه خود اعتراف كرد.مرد جوان گفت: فریب شیطان را خوردم و اكنون پشیمان و شرمنده ام.وی در ادامه گفت: برای رسیدن به هدف شوم خود، برادر خود را با نقشه ای از سر راه خود برداشتم و با جاسازی مقادیری تریاك در وسایل كارش او را به مأموران لو دادم. دادگاه هم برادرم را به زندان محكوم كرد. من هم از فرصت استفاده كرده و مرتكب آن خطای بزرگ شدم.

بدین ترتیب پس از اعتراف های تكان دهنده مرد شیطان صفت، «ساعی» قاضی دادگاه او را با قرار قانونی به زندان فرستاد.گفتنی است، همسر این زن نیز وقتی از ماجرا آگاهی یافت علیه برادرش شكایتی تسلیم دادگاه كرد.تحقیقات درباره این پرونده از سوی هیأت قضایی دادگاه كیفری استان تهران ادامه دارد.