سهراب هادی از برگزاری نمایشگاه آثار نقاشان مسیحی معاصر ایران دردی ماه امسال به میزبانی موسسه فرهنگی هنری صبا خبر داد.هادی كه مسوولیت برپایی این نمایشگاه را بر عهده دارد، به مهر گفت: «هنرمندان مسیحی حضوری چشمگیر در هنر ایران دارند و این نمایشگاه به پیشنهاد آرمیته تیموریان برگزار می شود.

یكی از این بزرگترین نقاشان مسیحی مرحوم ماركو گریگوریان است كه پیش از مرگ با وی برای مرور آثارش مذاكره كرده بودیم و امیدواریم آثار این هنرمند در نمایشگاه به نمایش درآید.» از جمله نقاشان مسیحی مطرح آیوازیان است كه پیش از هانیبال الخاص وارد عرصه نقاشی شده و سال هاست در انگلستان زندگی می كند. الخاص هم آشوری مذهب است و قرار است با حضور در ایران آثارش را در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار دهد.

آرمیته تیموریان هم ۴۶ اثر خود را به این نمایشگاه ارسال می كند. آثار مرحوم آندره گوالویچ هم درنمایشگاه نقاشان مسیحی مرور می شود. هادی در پایان این نمایشگاه رانمایشگاه بین ادیان اعلام كرد و گفت: «تلاش می كنیم آثار هنرمندان مسیحی را كه در ایران و خارج زندگی می كنند، در این نمایشگاه برپا كنیم تا از این هنرمندان قدردانی كرده باشیم.»