موزه‌ هنری دانشگاه ایالتی میشیگان، میزبان نمایشگاه "مجسمه‌های كاغذی" شده است.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه "مجسمه‌های كاغذی" نمایشگاهی "دوسویه" است كه در آن بازدیدكنندگان در بخشی از روند خلق اثر هنری شركت می‌كنند. آنها می‌توانند با بریدن یا اضافه‌كردن تكه‌هایی از مجسمه‌های این نمایشگاه كه توسط ۲۹ هنرمند ساخته شده‌اند، آنها را كامل كنند. سازماندهی این نمایشگاه كه تا ۲۲ مهرماه جاری ادامه دارد، برعهده انجمن كیوراتورهای مستقل بین‌الملل )ICI( است.