موزه سلطنتی جنگ واقع در شهر لندن نمایشگاه «نقاشان جنگ در خاورمیانه» را برگزار می كند.

آثاری از مجموعه انحصاری موزه سلطنتی جنگ لندن برای حضور در این نمایشگاه گلچین شده اند بسیاری از آثار این نمایشگاه برای نخستین بار است كه در معرض دید عموم قرارمی گیرندنقاشی های هنرمندان بریتانیایی با موضوع جنگ، در حقیقت، مبین حركت ضد جنگ این هنرمندان در بحبوحه جنگ خاورمیانه است. این افراد با حضور در مناطق جنگی در كوران حوادث منطقه قرار داشته اند و آثارشان منعكس كننده حوادثی است كه سیمای كشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان را دستخوش پریشانی ناشی از بحران جنگ قرار داده است. در كنار نمایش نقاشی های ضد جنگ، مجموعه ای از عكس ها، فیلم ها و نشریات پیرامون جنگ منطقه در معرض دید قرار می گیرند.نمایشگاه «نقاشان جنگ در خاورمیانه» از امروز در موزه سلطنتی جنگ لندن آغاز به كار می كند.