۱۷ قاچاقچی مواد مخدر سحرگاه دیروز دراستان خراسان رضوی به دار مجازات آویخته شدند.

به گفته سخنگوی مركز فوریت های پلیسی كشور، این ۱۷ قاچاقچی پس از طی مراحل قانونی و بنا به تشخیص مراجع قضایی، مفسد فی الارض شناخته و به دار مجازات آویخته شدند.سرهنگ عالی پور با اشاره به این كه حمل، نگهداری، خرید، توزیع، احتكار، ترانزیت و فروش مواد مخدر جرم محسوب و بر اساس مقدار و نوع مواد با آن برخورد می شود، افزود: نیروی انتظامی با همه توان با افرادی كه این جرم ها را مرتكب می شوند، برخورد می كند.وی گفت: مردم در صورت مشاهده افراد مشكوك به توزیع و تهیه مواد مخدر با تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.

● اعدام ۴ شرور در شیراز

۴ متهم به شرارت نیز صبح دیروز در محل دروازه سعدی شیراز اعدام شدند. به گزارش خبرنگار ما، اعدام ها به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و سلاح و درگیری مسلحانه با مأموران از سوی قضات دادگاه انقلاب شیراز محاكمه و به اعدام محكوم شده بودند.نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس در حاشیه این مراسم به اخلالگران در نظم و امنیت عمومی هشدار داد: عاقبت ایجاد بی نظمی و برهم زدن امنیت عمومی جامعه جز برخوردهای شدید قضایی نیست.