تحقیقات تخصصی كارآگاهان اداره آگاهی كرج از یك زندانی به اتهام قتل راننده ای در دزفول آغاز شد.

وی كه به اتهام كلاهبرداری در زندان رجایی شهر كرج به سر می برد، مدتی قبل به ۳ فقره قتل در جاده دزفول - اهواز اعتراف كرد كه در تحقیقات قضایی پلیسی مشخص شد سال گذشته راننده ای به شیوه ای كه مرد زندانی اقرار كرده بود، در همان محل به قتل رسیده است.به گزارش خبرنگار ما، ۲۳ تیر یك زندانی كه به اتهام فروش سكه های تقلبی در زندان رجایی شهر به سر می برد، نیمه های شب با سر و صدا خواستار ملاقات با مسئولان زندان شد. او وقتی به اتاق مسئول زندان منتقل شد، ادعا كرد ۲ مرد و یك زن را در دزفول به قتل رسانده است.او در اعتراف هایش گفت: با همدستی یكی از دوستانم به نام بختیار مرتكب این جنایت ها شدیم. بختیار پس از قتل راننده ها، اجسادشان را كنار جاده رها كرده و خودروهایشان را سرقت می كرد.با اعتراف های متهم، پرونده برای تحقیقات در اختیار یوسف رضایی بازپرس شعبه ۲۱ دادسرای جنایی كرج قرار گرفت.در ادامه متهم برای بازجویی به دادسرا احضار شد، اما با انكار اعتراف های قبلی اش، ادعا كرد برای پایان دادن به زندگی سخت و دشوارش این ادعاها را مطرح كرده است.اما بازپرس پرونده كه متوجه تناقض گویی های متهم شده بود، با ارسال نامه ای به دادگستری اهواز، خواستار بررسی قتل های سال گذشته مسیر اهواز - دزفول شد. بدین ترتیب در تحقیقات مأموران مشخص شد سال گذشته راننده ای به نام احمد رحمانی در آن منطقه به روشی كه مرد زندانی اعتراف كرده، به قتل رسیده است.

با اعلام این گزارش به بازپرس جنایی، وی دیروز متهم را به دادسرا احضار كرد، اما مرد زندانی با تكرار ادعاهای قبلی اش گفت: من ۲۲ ساله و كشاورزم، ۴ فرزند دارم و به خاطر رهایی از مشكلات زندگی قصد خودكشی داشتم، اما به دلیل این كه جرأت این كار را نداشتم، تصمیم گرفتم به قتل اعتراف كنم تا مرا اعدام كنند.اما در اداره آگاهی متوجه شدم تا زمانی كه جسد مقتول پیدا نشود، مرا اعدام نمی كنند.متهم اظهار داشت: من قاتل نیستم، اما حاضرم تمام قتل های دنیا را به گردن بگیرم تا زودتر اعدام شوم.بازپرس شعبه ۲۱ دادسرای جنایی كرج پس از بازجویی از متهم، او را برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران دایره ویژه قتل پلیس آگاهی قرار داد.