دانشجویان دانشگاه شیراز آثار هنری خود را در نگارخانه فرهنگسرای خانواده به نمایش می گذارد.

منطقه ۸ ، در این نمایشگاه که از سوی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برگزار می شود، ۱۲ هنرمند آثار خود را در رشته های طراحی، نقاشی، صنایع دستی، حجم و... به نمایش می گذارند.

شایان ذکر است، نقاشی های به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه فوق به سبک رئال، اکسپرسیونیسم و انتزاعی می باشد.