گالری «جرج» در شهر «ویلیامزبرگ» در ایالت «ویرجینیا»ی امریكا تا ۳۱ شهریور بیش از ۱۲ نقاشی را كه توسط فیل های آسیایی كشیده شده اند به نمایش می گذارد.

به گزارش ایسنا در این نمایشگاه كه نقاش های پاچیدرم، نقاشی های فیل های آسیایی نام دارد آثار نقاشی ۱۶ فیل از تایلند، كامبوج و اندونزی به نمایش درآمده است. همه این آثار روی كاغذ و به سبك آبستره كشیده شده و فروخته می شوند. «فرد میلر» صاحب این گالری به منابع خبری امریكا گفته است، او زمانی به این نوع هنر علاقمند شد كه یكی از مشتریانش یك اثر نقاشی كه توسط یك فیل كشیده شده بود را برای قاب كردن نزد او آورد. این نمایشگاه همچنین سطح آگاهی عمومی از پروژه هنر فیل آسیایی و محافظت و نگهداری از آن ها را افزایش خواهد داد. اجرای این پروژه به منظور محافظت از فیل های آسیایی و جلوگیری انقراض نسل آن ها آغاز شده است. طبق آمار ارایه شده توسط دست اندركاران این پروژه زیستگاه فیل های جنوب شرق آسیا در حال نابودی است.