دانشگاه بین المللی «ولف سونین» شهر فلوریدا نمایشگاه جذابی را با موضوع «طراحی داخلی به شیوه فرانسوی» برپا می كند.

نمایش نقاشی هایی با موضوع دكوراسیون داخلی كشور فرانسه در دهه ۱۹۲۰ در كنار ارائه آثاری از طراحی مدرن این سرزمین در دستور كار برگزاركنندگان این نمایشگاه قرار گرفته است. ایشان امیدوارند تا همزمانی نمایش این دو سبك هنری به بررسی عمیق تر دكوراسیون فرانسوی كمك كند. توجه به عناصر رنگ، بافت و هدایت نور در فضای داخلی در انتخاب آثار مورد نظر بوده اند. این نمایشگاه از روز ۱۶ نوامبر تا تاریخ ۱۱ می سال ۲۰۰۸ برپا خواهد بود.