پس از ۸ سال تلاش انجمن هنرمندان سفالگر سرانجام پس از ۸ سال تلاش تشكیل شد و ظرف ۲۰ روز آینده از طریق فراخوان و گردهمایی در موزه هنرهای معاصر عضوگیری خواهد كرد.

به گزارش فارس،انجمن هنرمندان سفالگر هنوز مكان مشخصی ندارد و قرار است طبق وعده حبیب الله صادقی -رئیس مركز هنرهای تجسمی- ظرف روزهای آینده مكان مناسبی دراختیار این انجمن قرار بگیرد. مهدی قان‌بیگی،جعفر نجیبی و دریانور ذوالفقاری اعضای هیات مؤسس این انجمن هستند و جعفر نجیبی ریاست هیات مدیره این انجمن را برعهده دارد. هنرمندان سفالگر اواخر بهار سال جاری طی فراخوانی در موزه هنرهای معاصر تهران گرد هم آمدند و از میان افراد كاندید شده، ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.