آتش سوزی‌های اخیر جنگل‌ها در یونان و در تابستان امسال در نقاط مختلف جهان و در كنار نابودی جنگل‌ها باعث شده تا حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای در جو زمین آزاد شود.

به تقل از رویترز، عده‌ای آتش سوزی‌های عظیم هفته گذشته در یونان را مرتبط با گرم شدن زمین می‌دانستند اما عكس‌های ماهواره‌ای جدید كه نشان می‌دهد دودها تا آفریقا منتشر شده است سئوال جدیدی را مطرح كرده كه آیا جنگل‌ها هم یكی از منابع اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای هستند؟

معمولاً ماشین‌ها كارخانه‌ها و مراكز تولید الكتریسیته به عنوان مهمترین عوامل تولید دی اكسید كربن خوانده می‌شدند و درخت‌ها نیز با عنوان ریه‌های زمین كه این گاز را جذب می‌كنند معرفی شده بودند. اما اگر همین درخت‌ها بسوزند چه؟

«استفان سینگر» از مسئولین «بنیاد آتش سوزی‌های وحشی» در جهان می‌گوید:" دومین علت گرم شدن زمین پس از گازهای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی نابودی جنگل‌هاست."

بر اساس آمار «فائو» سازمان غذا و خواروبار جهانی سازمان ملل متحد هرساله ۱۳ میلیون هكتار (مساحتی به اندازه كشور یونان) از جنگل‌های جهان ناپدید می شوند كه ۱۸ درصد علت انتشار دی اكسید كربن را تشكیل می‌دهد كه به گفته كارشناسان بیشترین میزان نابودی جنگل‌ها در آمازون، كنگو و اندونزی و بعد از آن نابودی آنها در اثر آتش سوزی در سواحل مدیترانه است.‌

درخت‌ها در طول مدت عمر خود با جذب دی اكسید كربن آن را ذخیره كرده كه پس از سوختن این گاز را آزاد می كنند. در داخل جو زمین دی اكسید كربن تنها گازی است كه باعث نگه داشتن گرمای زمین و مانع انعكاس آن به فضا می شود.

نتیجه این امر وجود تابستان‌های خشك در كشورهایی ماند یونان شده كه نشان می‌دهد جنگل‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.

دانشمندان اعلام كرده‌اند كه هنوز مشخص نیست چه مقدار دی اكسید كربن در اثر آتش سوزی‌های یونان كه بدترین مورد آن در یك دهه اخیر در اروپا بوده است منتشر شده است.

بر اساس پروتوكل كیوتو در مورد گازهای گلخانه‌ای یونان تنها مجاز بود كه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به دهه ۱۹۹۰ ، ۲۵ درصد افزایش دهد كه در این بین تولید گازهای خارج از كنترل انسان محاسبه نشده بود.

«ارل ساكسون» از مقامات اتحادیه جهانی حفظ محیط زیست می‌گوید جنگل‌های دارای یك چرخه طبیعی رشد دوباره هستند اما گرم شدن زمین این تعادل را به هم زده است. اگر تابستان‌های متناوب گرم و خشك به معنی سوختن مرتب جنگل‌ها باشد آنگاه گیاهان فرصت رشد دوباره را نداشته و این به معنی انتشار خالص دی اكسید كربن در جو است.