واقعه اسفبار جنگ و بحران خاورمیانه از حوزه سینما به هنر نقاشی نیز سرایت كرده است.

در آخرین اقدام، نقاشی‌های الهام گرفته شده از رسوایی زندان ابوغریب به وسیله هنرمند مشهور كلمبیایی فرناندو بوترو در دانشگاه كالیفرنیا به نمایش گذاشته خواهد شد.

سخنگوی این دانشگاه گفت: <بوترو و مقامات رسمی دانشگاه كالیفرنیا یك قرارداد ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلا‌ری جهت برپایی و استقرار دائم این آثار در موزه هنر دانشگاه كالیفرنیا به امضا رسانیدند. برای دانشگاه بسیار مهم بود كه مكانی دائم جهت حفظ و نمایش این آثار اختصاص دهیم.>

به گزارش فرانس‌پرس، این مجموعه ارزشمند شامل ۲۵ اثر نقاشی و ۲۲ طراحی از بوترو است كه بر اساس و با الهام از عكس‌های افشاشده زندان ابوغریب و شكنجه مظنونان عراقی به وسیله سربازان آمریكایی و بریتانیایی كشیده شده است.

برداشت‌های بوترو بسیار تاثربرانگیز است كه وضعیت انسان را به شكلی فجیع به تصویر كشیده. در یكی از این تابلوها بوترو به بازنمایی یك زندانی عراقی پرداخته كه چهره به چهره یك سگ خشمگین قرار گرفته است.

اغراق در اندام، یكی از مهم‌ترین خصوصیات این نقاش معاصر كلمبیایی است. بوترو یكی از مشهورترین و موفق‌ترین هنرمندان آمریكای لا‌تین به لحاظ تجاری می‌باشد كه معمولا‌ آثارش بین یك تا دو میلیون دلا‌ر به فروش می‌رسد، اما به گفته خودش مجموعه ابوغریب فروشی نخواهد بود. این مجموعه در سال ۲۰۰۵ در سراسر اروپا به نمایش گذاشته شده بود و در حال حاضر نیز در میلا‌ن ایتالیا در معرض دید علا‌قه‌مندان نقاشی است.

علیرضا امیرحاجبی