یازده اثر در قالب هنر مفهومی پاییز امسال در موزه هنر شهر میامی به نمایش گذاشته می شوند.

«ژانت كاردیف» و «جرج بورس» تجربه هنری دوازده سال اخیر خود را در پوشش یازده اثر مفهومی در نمایشگاه پاییزه موزه هنر میامی به نمایش می گذارند. آثار ارائه شده در نمایشگاه «مرگ ماشین و صنایع وابسته» تحت تاثیر یكی از نوشته های كافكا خلق شده اند. این دو هنرمند در مورد یازده اثر مشترك خود عنوان نموده اند كه گرچه هر كدام از آنها بیان، پیام و ریتم خود را دارد ولی در كل، مجموعه ازانسجامی یك دست بهره می برد. این زوج در خلق آثار اینستالیشن خود از موسیقی، افكت های نوری و بافت های متنوع استفاده كرده اند. نمایشگاه «مرگ ماشین و صنایع وابسته» در آبان ماه جاری در موزه هنر شهر میامی برپا خواهد شد.