مجموعه ای از آثار گوستاو كلیمنت همزمان با آغاز فصل پاییز در «وینا» اتریش به نمایش درخواهد آمد. موسسه «بلودر» به عنوان غنی ترین مجموعه دار آثار «گوستاو كلیمنت ۱۹۱۸ـ۱۹۶۲» بیست نقاشی رنگ و روغن از وی را به نمایش می گذارد. موسسه «بلودر» در كنار جمع آوری آثار «كلیمنت» از سرتاسر جهان بخشی پژوهشی را برای ارزیابی تاثیر این هنرمند اتریشی بر جنبش آوانگارد هنر اتریش اختصاص داده است. از «كلیمنت» به نام كلید هنرهای پیشرو اتریش یاد می شود . آثار او تاثیر فراوانی بر آثار هنرمندان متاخر وی از جمله «كوكوسچاكا» و «اسچیل» گذاشته است. بنا بر اعلام برگزار كنندگان این نمایشگاه این ۲۰ تابلو برمبنای روند شكل گیری سبك شخصی كلیمنت انتخاب شده اند. «گوستاو كلیمنت» در ابتدا به شیوه امپرسیون نقاشی می كرد. وی توانست با گذر از این شیوه بیان ویژه و منحصر به فرد خود را در دنیای نقاشی كسب كند. این نمایشگاه در روز دوم اكتبر سال جاری افتتاح خواهد شد.