قدیمی‌ترین هنرمند مدرنیست ایران گفت، هنرمند می‌بایست جامعه خود را بشناسد و در ارتباط با محیط، ملیت و نژاد خود به فعالیت بپردازد تا بدین وسیله شخصیت هنری خود را در كار بازگو كند.

محمود جوادی‌پور درباره‌ی حضور اجتماعی هنرمندان نقاش عنوان كرد: ضروری است هر نقاشی تلاش كند تا معرف محیط خود باشد، یعنی هنرمند كویر با ماسه‌ها و شن‌ها، لباس‌های محلی خاص خود پوشش گیاهی كویری می‌بایست بیان‌كننده‌ی هویت خود باشد.

به گفته‌ی بنیان‌گذار چاپ رنگی در ایران، هنر نقاش برای دیده‌شدن است و اگر اثری كه یك هنرمند خلق می‌كند عرضه نشود باعث توقف هنرمند در نقطه‌ای از تفكر خود می‌شود و ركود می‌كند؛ هرچه فهم هنری جامعه نسبت به هنر افزایش یابد هنرمند نیز ترقی خواهد كرد و با وجود تمام محدودیت‌ها به كار خود ادامه می‌دهد.

به اعتقاد جوادی‌پور، توجه مردم به هنر تنها با كمك دولت بیشتر خواهد شد و سازمانی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند عهده‌دار این وظیفه باشد تا مردم را به هنر علاقه‌مند كند كه در غیر این‌صورت همچنان فاصله میان مخاطب و هنرمند باقی خواهد ماند.

به‌زعم وی، هنرمندان جوان امروز ایران، به جای نگاه به پیش یا و پشت سر، چشم به آن طرف مرزها دارند و این دید باعث شده كه هنر از شخصیت و كاركرد ایرانی خود بازمانند و بیشتر جنبه بین‌المللی به خود بگیرد و آن كار خاص ایرانی كمتر به‌چشم بخورد.

او اضافه كرد: در گذشته میان آثار هنرمندان اصفهانی، تبریزی و كرمانی تفاوت به‌چشم می‌خورد و هر یك براساس سلیقه و نوع محیط محلی خود به فعالیت می‌پرداختند؛ اما امروزه آثار چه از نظر مردم، نقش و رنگ شكل یكسانی به‌خود گرفته‌اند و رنگ محلی و طی هنرها فراموش شده است.

جوادی‌پور گفت: خصوصیات اخلاقی و ملیتی هنرمندان دست‌كاری شده و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.