یك شاهزاده خانم عرب در ایران نمایشگاه نقاشی بر پا می‌كند.

به گزارش فارس، نمایشگاه نقاشی و گرافیك شاهزاده خانم <نوف بنت البندر آل سعود>، مسئول گروه هنر نقاشی و گرافیك كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ایران بر پا می‌شود. این نمایشگاه امروز در تالار آبی كاخ نیاوران با حضور اسفندیار رحیم مشایی افتتاح می‌شود.