مدیر عامل شركت آب منطقه ای آذربایجان غربی از تخصیص ۱۲۷میلیون یورو اعتبار برای اجرای طرحهای آبرسانی در این استان خبر داد. نقی كریمی گفت: این اعتبار از محل مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری به آذربایجان غربی اختصاص یافته و صرف اجرای سه طرح آبرسانی می شود.

وی افزود: ۷‎/۵میلیون یورو از این مبلغ برای اجرای عملیات آبرسانی و زهكشی دشت زنگمار ماكو، ۱۹‎/۵میلیون یورو برای اصلاح سامانه آبیاری و زهكشی زرینه رود میاندوآب و ۱۰۰میلیون یورو برای اجرای سد نازلو اختصاص یافته است. كریمی گفت: این اعتبارات جهت بهره برداری سریع از طرحهای آبرسانی استان و توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.