تابلوی نقاشی ویلسون چرچیل كه به وسیله خودش كشیده شده و در سال ۱۹۵۱ به دختر رئیس جمهور آمریكا هری ترومن هدیه شده بود در مزایده لندن به فروش می رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این تابلو رنگ روغن كه در سال ۱۹۶۵ نیز در نمایشگاه جهانی نیویورك در معرض دید عمومی قرار گرفت به دختر رئیس جمهوری آمریكا هری ترومن هدیه شد. بنابراین گزارش، انتظار می رود این تابلو درمزایده ماه دسامبر لندن به قیمت پایه ۵۰۰ هزار پوند معادل یك میلیون دلار به فروش برسد.