وزیر نیرو از دغدغه های وزارتخانه متبوعش برای واگذاری نیروگاه های دولتی در بورس سخن گفت و افزود: وزارت نیرو خواستار عرضه سهام نیروگاه ها در بورس در شرایطی است که بازار کشش داشته باشد ، زیرا عرضه سهام بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی تنها برای دولت هزینه دارد.

وزیر نیرو با اشاره به دقت صورت گرفته برای واگذاری نیروگاه ها، افزود: انعقاد قرارداد و احداث پروژه های بزرگ نیروگاهی کشور زمان بر بوده و علاوه بر آن نیازمند ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است ، بنابراین دقت زیادی باید در واگذاری ها و سپردن احداث نیروگاه ها به بخش خصوصی مبذول شود تا کشور دچار ضرر و زیان نشود.

وزیر نیرو معتقد است نباید نیروگاه را در شرایطی در بورس واگذار کنیم که بخش خصوصی برای خرید گام بردارد. البته این تنظیم از نظر اقتصادی به عهده سازمان خصوصی سازی است ؛ ولی ما تمامی کارهای خصوصی سازی این نیروگاه ها را انجام داده ایم و بقیه نیروگاه ها نیز براساس کشش بازار طبق اساسنامه ای که وزارت نیرو به دولت و شورای نگهبان ارائه داده و آنها تایید می کنند، واگذار می شود.

فتاح با اشاره به اقتصادی بودن نیروگاه های قابل واگذاری در وزارت نیرو، تصریح کرد: اراده در واگذاری نیروگاه ها، آماده کردن آنها، تمهیدات درخصوص نیروی انسانی و تضمین خرید برق به عهده وزارت نیرو است ولی زمان واگذاری به صورت مناسب به عهده سازمان خصوصی سازی است.

وی اظهار کرد: تنها واگذاری نیروگاه ها مطرح نیست و تنظیم واگذاری آنها باید متناسب با وضعیت بازار باشد. البته دغدغه وزارت نیرو نیز واگذاری نیروگاه ها به بهترین نحو است. از سوی دیگر وزارت نیرو نمی خواهد ۱۰ نیروگاه را به بورس برده و به نحوی عرضه کند که بازار کشش نداشته باشد؛ چرا که این کار برای دولت هزینه بر است.

● ۲ هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری ۱۰ نیروگاه

فتاح با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از دولت برای واگذاری نیروگاه ها در راستای اصل ۴۴ ، گفت: در مرحله اول واگذاری ها بررسی ها نشان می دهد که وزارت نیرو ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه قابل واگذاری دارد که هم اکنون ۱۰ نیروگاه آماده شده اند که تمام مراحل سازمان خصوصی سازی طی شده و به تصویب دولت نیز رسیده است.