مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران، از گشایش واحد نخست نیروگاه خصوصی عسلویه خبر داد و گفت: این نیروگاه به روش O.O.B در حال ساخت است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران : محمد بهزاد همچنین از وضعیت و پیشرفت مناسب این نیروگاه سخن گفت و افزود: این طرح خصوصی در ۶ واحد ۱۵۹ مگاواتی و در منطقه «بستانو» ساخته می شود. وی با بیان اینكه این طرح در زمینی به مساحت ۱۲۸ هكتار در حال اجراست، اضافه كرد: در حال حاضر توربین های هر ۶ واحد روی فونداسیون قرار گرفته و مقدمات لازم برای راه اندازی واحدهای بعدی نیز با رعایت فاصله زمانی مناسب، آماده شده است. وی همچنین از اتمام نصب ژنراتورهای دیگر واحدهای این نیروگاه خبر داد و خاطرنشان كرد: نیروگاه خصوصی عسلویه از نوع گازی و قابل تبدیل به سیكل تركیبی است كه در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح دریا ساخته می شود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران، تأمین بخشی از تقاضای شبكه سراسری برق كشور و افزایش پایداری شبكه را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان كرد و افزود: بهبود ولتاژ، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد زمینه های اشتغال و تشویق، حمایت و جذب سرمایه گذاری غیردولتی در بخش نیروگاهی از دیگر اهداف اجرای این طرح است. بهزاد ادامه داد: در روش O.O.B، شركت خصوصی می تواند پس از احراز توانمندی مالی ، فنی و مدیریتی در قراردادی با شركت توانیر به ساخت نیروگاه اقدام كند. وی اضافه كرد: در این روش صنعت برق نیزعلاوه برهموارسازی مقدمات اجرای طرح ، در قراردادی خرید برق تولیدی این نیروگاه را برای مدتی كه در قرارداد تعیین شده است، بر عهده می گیرد.