هم اكنون ۱۰ نیروگاه به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان مراحل خصوصی سازی را طی كرده و به تصویب دولت نیز رسیده است. پرویز فتاح وزیر نیرو در خصوص احداث نیروگاهها به روش B.O.T و B.O.O گفت: وزارت نیرو ۲۲ تا ۲۸ هزار مگاوات نیروگاه را به روش B.O.T و B.O.O مذاكره كرده كه برخی تحت اجرا هستند و یكی دو تا از آنها افتتاح شده است؛ این درحالی است كه تعدادی از این نیروگاهها در حال مذاكره و انعقاد قرارداد است.وزیر نیرو با اشاره به دقت صورت گرفته برای واگذاری نیروگاهها، افزود: انعقاد قرارداد و احداث پروژه های بزرگ نیروگاهی كشور زمان بربوده و علاوه بر آن نیازمند ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است، بنابراین دقت زیادی باید در واگذاری ها و سپردن احداث نیروگاهها ها به بخش خصوصی مبذول شود تا كشور دچار ضرر و زیان نشود.

● ضرورت حضور بخش خصوصی

وزیر نیرو معتقد است نباید نیروگاه را در شرایطی در بورس واگذار كنیم كه بخش خصوصی برای خرید گام برندارد. البته این تنظیم از نظر اقتصادی به عهده سازمان خصوصی سازی است؛ ولی ما همه كارهای خصوصی سازی این نیروگاهها را انجام داده ایم و بقیه نیروگاهها نیز براساس كشش بازار طبق اساسنامه ای كه وزارت نیرو به دولت و شورای نگهبان ارائه داده و آنها تأیید می كنند، واگذار می شود.

● نیروگاههای قابل واگذاری سودده هستند

فتاح با اشاره به اقتصادی بودن نیروگاههای قابل واگذاری در وزارت نیرو، تصریح كرد: اراده در واگذاری نیروگاهها، آماده كردن آنها، تمهیدات در خصوص نیروی انسانی و تضمین خرید برق به عهده وزارت نیرو است ولی زمان واگذاری به صورت مناسب به عهده سازمان خصوصی سازی است. وی اظهار داشت: فقط واگذاری نیروگاهها مطرح نیست و تنظیم واگذاری آنها باید متناسب با وضعیت بازار باشد. البته دغدغه وزارت نیرو نیز واگذاری نیروگاهها به بهترین نحو است. از سوی دیگر وزارت نیرو نمی خواهد ۱۰ نیروگاه را به بورس برده و به نحوی عرضه كند كه بازار كشش نداشته باشد؛ چراكه این كار برای دولت هزینه بر است.

● ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزش واگذاری ۱۰ نیروگاه

وزیر نیرو گفت: چگونگی واگذاری و تأخیر و تأخر را خود سازمان خصوصی سازی به عهده دارد. فتاح با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از دولت برای واگذاری نیروگاهها در راستای اصل ۴۴ ، گفت: در مرحله اول واگذاری ها بررسی ها نشان می دهد كه وزارت نیرو ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه قابل واگذاری دارد كه هم اكنون ۱۰ نیروگاه آماده شده اند كه تمام مراحل سازمان خصوصی سازی نیز طی شده و به تصویب دولت نیز رسیده است.به گفته وی، شورای نگهبان ایرادی به اساسنامه شركت های تولیدی گرفته بود كه در حال نهایی شدن است و احتمال می رود تا ماه آینده تعدادی نیروگاه به ظرفیت ۷ هزار مگاوات واگذار شود؛ چراكه مجموع این واگذاری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و قطعاً هزینه دارد و برای واگذاری باید كشش بازار را در نظر گرفت.