هفت نمایشگاه گروهی و انفرادی نقاشی، مجسمه‌سازی، نگارگری و عکس در هفته مولوی از چهارم تا یازدهم آبان در فرهنگسراهای مختلف تهران برپا می‌شود.

فرزانه رحمانیان مسئول بخش تجسمی هفته مولوی با اعلام این خبر گفت: "برنامه های نقاشی شامل دو نمایشگاه انفرادی زهره قادری و سلیمه معتمدی به ترتیب در گالری شماره سه فرهنگسرای هنر و گالری فرهنگسرای ابن سینا و نمایشگاه گروهی آبی بیکران در فرهنگسرای بهمن است که در آن ۴۰ اثر از نقاشان جوان به نمایش درمی آید."

به گفته رحمانیان نمایشگاه مجسمه گروهی استادان نیز به نمایش آثاری از جعفر نجیبی، داریوش زندی و منیژه آرمین اختصاص دارد که در فرهنگسرای ابن سینا برپا می شود. مسئول بخش تجسمی هفته مولوی برپایی یک نمایشگاه انفرادی و یک نمایشگاه گروهی عکس را از دیگر برنامه های هفته مولوی اعلام کرد.

نمایشگاه انفرادی عکس کینوش ایزدی در گالری شماه دو فرهنگسرای هنر و نمایشگاه نازنین تنها در فرهنگسرای خانواده و نمایشگاه ملوک ابهری و نادر لک در فرهنگسرای دانشجو برپا می شود. در بخش نگارگری ۴۵ اثر از اردشیر مجرد تاکستانی در گالری شماره یک فرهنگسرای هنر به نمایش درمی آید و نمایشگاه گروهی خوشنویسی نیز در فرهنگسرای بهمن برپا می شود.