موزه هنری ون گوگ واقع در شهر آمستردام هلند میزبان نمایشگاهی روایتگر از یك دوستی عمیق بین دو هنرمند بزرگ مكتب نئوامپرسیون است.

«ون گوك و برنارد: یك دوستی هنرمندانه» عنوان نمایشگاهی است كه از آغاز هفته جاری در موزه هنری ون گوگ برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه ای از نقاشی ها، طراحی ها و همچنین مراسلات این دو هنرمند به نمایش گذاشته شده است. بهانه برپایی این نمایشگاه انتشار كتاب «ون گوگ با لغات نقاشی می كند؛ مجموعه مكاتبات ون گوگ و امیل برنارد» است.امیل برنارد، هنرمند نقاش، در پاریس با وینست ون گوگ آشنا شد. گرچه برنارد پانزده سال از ون گوگ كوچكتر بود ولی دوستی این دو به دلایل علایق مشتركشان به هنر گرافیك ژاپن و تجربیات نئوامپرسیونیست ها سبب ایجاد دوستی عمیقی مابین ایشان گشت. استفاده از تاش های قلم مو و رنگ های گرم كه برخاسته از همین علایق مشترك به هنر شرق و نقاشی نئوامپرسیون ها است، در آثار به نمایش درآمده از این دو هنرمند در نمایشگاه حاضر قابل مشاهده است. برنارد و ون گوگ در فاصله سال های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸ در پاریس همراه هم نمایشگاه برپا می كردند و از تجربیات یكدیگر بهره می بردند.

با سفر ون گوگ به فرانسه دوستی این دو هنرمند از طریق مكاتبه و ارسال آثارشان برای هم ادامه یافت. پس از مرگ ون گوگ در جولای سال ،۱۸۹۰ برنارد یكی از حامیان اصلی آثار ون گوگ شد. وی مقالات بسیاری را پیرامون نقاشی های ون گوگ به چاپ رسانید. همچنین اولین نمایشگاه فروش آثار ون گوگ را برپا نمود. برنارد نخستین كسی بود كه نامه های ون گوگ را در قالب یك كتاب جمع آوری نمود.در نمایشگاه «ون گوگ و برنارد: یك دوستی هنرمندانه» برای نخستین بار اثری از ون گوگ با موضوع بازگشت سرباز به وطن كه سال ها در یك مجموعه خصوصی نگهداری می شده به نمایش درآمده است. ون گوگ درباره خلق این نقاشی به برنارد نوشته: «مردان از جنگ به خانه بازمی گردند. همه جا می توان آنها را دید. می خواهم كاری بكنم. می خواهم تصویری از این بازگشت را بر بوم ترسیم كنم. این تصویر باید چیزی باشد كه در آن بتوان تمام آنچه كه این سربازان در جنگ تجربه كرده اند را به نمایش بگذارد. بازگشت ایشان در زیر نور خورشید دغدغه این روزهای من است.» در ادامه این نامه ون گوگ معترف شده است كه اولین طرحش از این موضوع را نپسندیده و بوم را تكه تكه كرده است. وی سرانجام با ترسیم سربازی كه همراه همسرش در راه بازگشت به خانه در حال عبور از جاده است این شور خود را پاسخ گفت.نمایشگاه «ون گوگ و برنارد: یك دوستی هنرمندانه» تا روز ۲ ژانویه سال ۲۰۰۸ برپا خواهد بود.