نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان استان خوزستان با انتقال آب رودخانه كارون برای مصارف كشاروزی به سایر استانها مخالفند.

عبدالله كعبی اظهار كرد: در حدود ۹۰ درصد مصارف آب در بخش كشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اكثر مزارع كشاورزی استان به علت داده نشدن مجوز بهره‌برداری آب به دلیل كمبود آب در آستانه از بین رفتن هستند.

وی تصریح كرد: انتقال آب رود كارون در حالی مطرح می‌شود كه بخش كشاورزی استان با كمبود آب مواجه است و آب كارون پاسخگو نیاز نیست.

كعبی خاطرنشان كرد: دولت طبق قول و تعهدی كه داده است باید نیاز آب استان را تامین كند و پس از آن نیاز آب سایر استان‌ها از رودخانه كارون تامین شود.

كعبی تاكید كرد: با وجود این كه معاون وزیر نیرو وعده انتقال نیافتن آب استان را داده بود، مطالعات انتقال آب كارون بدون كسب مجوز انجام شده كه این اقدام غیرقانونی است.

وی افزود: در حال حاضر رودخانه كارون آب مورد نیاز استان در بخشهای كشاورزی، صنعت و شرب را تامین می‌كند پس به چه علت مطالعات انتقال آب صورت می‌گیرد.

پیش از این، سید پرویز فتاح، وزیر نیرو درخصوص انتقال آب كارون به فلات مركزی گفته بود: این طرح فعلا در مرحله طراحی و بررسی است و هنوز مطالعات مربوط به آن تكمیل نشده است.

وی افزوده بود: دولت در سفر به اصفهان طرح یاد شده را به تصویب رساند. این پروژه به لحاظ هزینه بسیار سنگین است و بخشی از هزینه آن را روستا‌هایی مثل رفسنجان و كرمان تهیه می‌كنند و نمی‌توان گفت كه در سال ۸۷ آغاز می‌شود.