بر اساس برآوردها و توافق های صورت گرفته میان دو طرف ایران و تركمنستان برای تسویه حساب مبالغ صرف شده در ساخت سد دوستی، كشورمان حدود ۱۷۰ میلیون دلار از این كشور طلبكار است. رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در گفت وگو با مهر گفت: توافقاتی در مورد چگونگی تسویه حساب های مربوط به سد دوستی صورت گرفته كه براساس آن، دو طرف مشغول بررسی هزینه های صرف شده برای ساخت سد دوستی هستند كه به زودی نهایی می شود.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح كرد: مذاكرات با طرف های تركمنی برای محاسبات طلب های هر طرف ادامه دارد كه بر این اساس قرار است در آینده ای نزدیك میزان طلب ها و بدهی های دو طرف مشخص و تسویه حساب شود. زرگر سهم ایران را از هزینه های سد دوستی بیش از تركمنستان دانست و افزود: براساس برآوردهای اولیه، ایران از طرف تركمنی بابت احداث سد ۱۶۰ میلیون دلار تا ۱۷۰ میلیون دلار طلبكار است.

● سالانه ۱۵۰۰میلیارد تومان نیاز در بخش فاضلاب نیازداریم

در پروژه های فاضلاب دچار كمبود منابع مالی هستیم و با این كه سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش فاضلاب هزینه می شود، به سه برابر این رقم نیازمندیم. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این مطلب افزود: پروژه های فاضلاب به دلیل مسایل شهری و مجوزهایی كه باید از شهرداری گرفته شود با سرعت بالایی اجرا نمی شوند و فاضلاب هنوز به شاخصه های لازم نرسیده است، به طوری كه كمتر از ۳۰ درصد جمعیت شهری كشور زیر پوشش شبكه دفع بهداشتی فاضلاب هستند، در حالی كه این رقم در مورد آب شرب شهری ۹۸ درصد است. وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل كند وصل شدن فاضلاب شهرهای شمالی كشور به شبكه فاضلاب گفت: در شهرهای شمال كشور به دلیل بالابودن آب زیرزمینی مقوله فاضلاب به نسبت كویر مركزی حادتر است.