در طرح های فاضلاب دچار كمبود منابع مالی هستیم و با این كه سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد تومان در بخش فاضلاب هزینه می شود، به سه برابر این رقم نیازمندیم. رسول زرگر - معاون وزیر نیرو با بیان این مطلب افزود: پروژه های فاضلاب به دلیل مسائل شهری و مجوزهایی كه باید از شهرداری گرفته شود با سرعت بالایی اجرا نمی شوند و فاضلاب هنوز به شاخصه های لازم نرسیده است، به طوری كه كمتر از ۳۰ درصد جمعیت شهری كشور زیر پوشش شبكه دفع بهداشتی فاضلاب هستند، در حالی كه این رقم در مورد آب شرب شهری ۹۸ درصد است.

وی همچنین در خصوص دلیل كند وصل شدن فاضلاب شهرهای شمالی كشور به شبكه فاضلاب گفت: در شهرهای شمال كشور به دلیل بالابودن آب زیرزمینی مقوله فاضلاب به نسبت كویر مركزی حادتر است. وی خاطرنشان كرد: امسال عملیات مربوط به دفع بهداشتی فاضلاب ۱۲ شهر بزرگ كشور و همچنین عملیات مربوط به آبرسانی ۱۶ شهر را به پایان می رسانیم و در مجموع دو میلیون نفر جمعیت به شبكه های فاضلاب و سه میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش آب اضافه می شود.