نخستین نشست خبری نمایشگاه نقاشی های دهه ۴۰ و ۵۰ فردا هفتم آبان در مؤسسه فرهنگی ـ هنری صبا با حضور آیدین آغداشلو برگزار می شود.

این نمایشگاه جنبه پژوهشی و تحقیقی دارد و برای نخستین بار بخش زیادی از هنر معاصر ایران را رونمایی می كند. آثار علی اكبر صنعتی، سهراب سپهری، جواد حمیدی، مرتضی ممیز، محمد احصایی، محمود جوادی پور، نصرالله افجه ای، ماركو گریگوریان، احمد اسفندیاری، منصور قندریز، فرامرز پیلادام، داوود امدادیان، ضیاءالدین امامی، محمود زنگنه، حسین معجونی، آیدین آغداشلو، مسعود عربشاهی و ... از جمله نقاشی های ارائه شده در این نمایشگاه است.