آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نباید در زیرزمین موزه خاک بخورد، بلکه باید همیشه در معرض دید جوانان و علاقمندان به هنر نقاشی ایران باشد.

پرویز کلانتری درباره آثار نقاشی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران گفت: "این آثار چند سال پیش یکبار روی دیوارهای موزه آمد، ولی دوباره به زیرزمین منتقل شد. این آثار ۷۰ سال تاریخ نقاشی معاصر ایران است و چگونه می‌شود آثار سهراب سپهری، حسین کاظمی و هنرمندان دیگر نقاشی ایران را یکجا دید."

این هنرمند و نقاش برجسته ادامه داد: "این غفلت است که موزه ای نداریم تا برای همیشه این آثار روی دیوار باشد و جوانان از روند هنر گذشته خودشان آگاه شوند. توسعه و تکامل به این بستگی دارد که ما نگاهی به گذشته داشته باشیم و بعد ببینیم خودمان کجا قرار گرفته ایم. این در هنر نقاشی ما دریغ و غفلت شده و نمی دانم چرا!"

وی در پاسخ به اینکه آیا موزه هنرهای معاصر جای مناسب نمایش همیشگی این آثار است، گفت: "موزه هنرهای معاصر جای کافی برای نمایش این آثار ندارد، شهرداری باید موزه ای بسازد تا برای همیشه این آثار در معرض دید باشد، چون یکی از کارکردهای موزه نمایش یکسری آثار به صورت همیشگی است. این در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. البته طرحی در شهرداری بود درباره گالری بزرگ شهر که شاید این رسالت را بر عهده بگیرد."