«آلبرتو جاكومتی» نقاش و مجسمه ساز سوییسی زمانی گفت كه یك شبه می تواند یك اثر هنری بیافریند.

اما نمایشگاه بزرگی از آثار وی در موزه «ژرژپمپیدو پاریس» خلاف این مطلب را بیان می كند. خبرگزاری فرانسه اعلام كرد،این نمایشگاه با عنوان «كارگاه آلبرتو جاكومتی» تا ۱۱فوریه سال ۲۰۰۸ به روی علاقه مندان باز خواهد بود. «ورونیك ویزینژه» مدیر این موزه كه ریاست بنیاد «آلبرتو و آنت جاكومتی» را نیز عهده دار است گفت كه هدف از برگزاری این نمایشگاه قراردادن بازدید كننده در فضای كارگاه، به نمایش گذاشتن فرآیند خلاق «جاكومتی» و پیشرفت پایدار آثار وی است. در این نمایشگاه ۶۵۰اثر از جمله ۲۰۰مجسمه و قالب پلاستیكی نقاشی شده، ۶۰تابلو، ۱۷۰طراحی، ۱۹۰قطعه عكس و سند كه هیچگاه به نمایش گذاشته نشده است در معرض دید علاقه مندان قراردارد. این نمایشگاه یكی از بزرگترین نمایشگاه هایی است كه تاكنون ازاین هنرمند برپاشده است.