بر اثر یك آتش سوزی مهیب در موزه ای در هلند، یك تابلوی نقاشی چند میلیون یورویی، طعمه حریق شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این تابلو بخشی از مجموعه تابلو های نقاشی «آرماندو» نقاش مطرح هلندی است كه در این حادثه دچار خسارات جبران ناپذیری گردیده است.

همچنین از جمله شاهكارهای تخریب شده دیگر می توان به نقاشی «آفسلم كی فر» و یك تابلوی كپی از شاهكار «آلبرت دورر» با نام «ملانشولی ۱» اشاره كرد. یادآور می شود، آرماندو درسال ۱۹۲۹ متولد شد و از نقاشان، مجسمه سازان، شعرا و موسیقیدانان معتبر هلند به شمار می رود.