شركت آب و فاضلاب اهواز برای اصلاح و بازسازی شبكه فرسوده توزیع آب اهواز به ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. «حبیب الله مرادی»مدیر عامل شركت آب و فاضلاب اهواز درحاشیه مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب كشور دراهواز به ایرنا گفت: اصلاح ۶۰۰كیلومتر شبكه فرسوده آب و نیز ارتقای كمی و كیفی این شبكه و همچنین جلوگیری از هدر رفت آب به این اعتبار نیاز دارد و لذا دولت باید با نگاه ویژه به كلانشهر اهواز باتامین این اعتبار در قانون بودجه سال آینده این كمبود را جبران كند.

وی افزود: این شركت با توجه به زیان دهی هرساله قادرنیست ازمنابع داخلی و فروش آب، این اعتبار را تامین نماید. مرادی اظهارداشت: این شركت پارسال به تایید سازمان حسابرسی ۱۰۲میلیارد ریال ضرردهی داشته و باتوجه به هزینه های سرسام آور تولید وتصفیه آب كه ۲.۵برابر هزینه استانهای كشور است برای ارائه خدمات مطلوب به مشتركان آب و فاضلاب با مشكلات جدی رو به رو است.

مدیر عامل آبفای اهواز گفت: میانگین تولید هر متر مكعب آب آشامیدنی در اهوازازمحل برداشت آب خام از رودخانه كارون یك هزار و ۹۰۰ریال است در حالی كه متوسط فروش این مقدار ۸۵۰ریال می باشد. وی باانتقاد از قطع یارانه به شركت های آب و فاضلاب شهری ازجمله آبفای اهواز افزود: ارتقای سطح خدمات مطلوب به عموم شهروندان كه حق آنان است نیاز به حمایت دولت و تخصیص اعتبارات ویژه دارد.